Onze projecten

Het landaankoopfonds stelt lokale natuurorganisaties over de hele wereld in staat om bedreigde stukken natuur aan te kopen of voor langere tijd te leasen.

Met onze huidige middelen kunnen wij veel initiatieven voor het behoud van bedreigde natuur helaas niet voldoende ondersteunen. Daarom vragen we uw aandacht voor projecten waarbij actie op korte termijn noodzakelijk is.

Help de bruine slingeraap overleven
(Colombia)

De bruine slingeraap dreigt uit te sterven door versnippering van zijn leefgebied. Het beschermen en verbinden van belangrijke bosfragmenten biedt een oplossing.

Creëer leefruimte voor de Blauwkeelara (Bolivia)

De ernstig bedreigde Blauwkeelara is bezig aan een comeback. Maar bosbranden en gebrek aan geschikte nestbomen vormen een groot gevaar. Daarom is dringend actie nodig.

Red de laatste natuur aan de kust van
Ecuador

Massale ontbossing bedreigt de rijke biodiversiteit langs de kust van Ecuador. Om dier- en plantensoorten te redden is verbinding van twee geïsoleerde reservaten noodzakelijk.

Projectenoverzicht

Met het landaankoopfonds heeft IUCN NL tot op heden meer dan 130 lokale initiatieven gesteund, die verspreid liggen over 38 landen. De op de kaart aangegeven projecten behoeven verdere financiële steun voor landaankoop, onderzoek, uitrusting of salarissen van rangers om specifieke soorten en ecosystemen te beschermen. Over een aantal van deze projecten treft u onderstaand meer informatie (klik daarvoor op de geanimeerde icoontjes).

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om bestaande projecten te steunen (of nieuwe projecten te verkennen) die aansluiten bij uw specifieke voorkeuren.

Projectenoverzicht

Met het landaankoopfonds heeft IUCN NL tot op heden meer dan 130 lokale initiatieven gesteund, die verspreid liggen over 38 landen. De op de kaart aangegeven projecten behoeven verdere financiële steun voor landaankoop, onderzoek, uitrusting of salarissen van rangers om specifieke soorten en ecosystemen te beschermen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om bestaande projecten te steunen (of nieuwe projecten te verkennen) die aansluiten bij uw specifieke voorkeuren.

Behaalde successen

Sinds de oprichting van het landaankoopfonds in 2001 hebben wij reeds 39.000 hectare natuurgebied veilig kunnen stellen. Daardoor konden we het uitsterven van veel soorten voorkomen. Hieronder lichten we een aantal successen uit.

Om de soortenrijkdom in de Colombiaanse Andes tegen houtkap en mijnbouw te beschermen, werd met steun van het landaankoopfonds het natuurreservaat Mesenia-Paramillo uitgebreid met 720 hectare. Onlangs zijn in dit gebied nieuwe soorten reptielen, amfibieën, insecten en orchideeën ontdekt.

Met de hulp van lokale partner Wildlife Trust of India creëerden wij een veilige migratieroute voor olifanten. De route helpt ook andere dieren, zoals tijgers, luipaarden en apen, om zich veilig te verplaatsen tussen verschillende bossen. Ook de lokale bevolking profiteert mee: het aantal conflicten met olifanten is drastisch verminderd.

Door een uniek natuurgebied in de Kaukasus te leasen, zijn kwetsbare soorten beschermd tegen jagers. Met steun van het Landaankoopfonds hebben de luipaard en de beer nu een kans om te overleven. Tot op heden zijn er vier parkwachters aangenomen en wordt verwacht dat ecotoerisme banen creëert voor de mensen in het nabijgelegen dorp Urtsadzor.